บริษัท สแควร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 โดยมุ่งมั่นและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด นั่นคือนโยบายหลักที่ทางบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนำมาพัฒนาองค์กรภายใต้ตราสัญลักษณ์สินค้า "สแควร์ ออยล์" ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพสูงของบริษัทฯ ประกอบด้วยน้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นงานด้านอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องยนต์ โดยบริษัทฯ นำเข้าวัตถุจากต่างประเทศ รวมทั้งจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและส่งออกยังต่างประเทศ

Square Commercial Co., Ltd. Was established in 2001 as emphosizes on developing motor oil products to meet the international standard as well as providing the best service to ensure customer's
satisfaction. That is the primary key leading the company to develop our organization under the product brand 'SQUARE OlL". The products range under Square Oil brand includes automotive motor oils for all engine types, industrial lubricating oils and automotive engine treatment products. The company manufactures all products by using quality raw material imported from overseas and distributes its products to local markets and exporting markets as well.