ความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินอยู่ที่จังหวะจุดระเบิดและรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ดังนี้

เครื่องยนต์จะทำงานได้ดีและมีอายุการใช้งานยาวได้ยาวนานเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับการใช้และบำรุงรักษาที่ถูกวิธีตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิตกำหนด และผู้ใช้หรือผู้ควบคุมเครื่องจะต้องเอาใจใส่ดูแลตลอดไม่ว่าจะเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อยแค่ไหน