เรามีความต้องการที่จะรับบุคลากรผู้ร่วมงานไปด้วยกัน ในตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้

1. พนักงานขาย 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ***** จากสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน*****
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถทางด้าน***** จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ****** 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ***** จากสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน*****
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถทางด้าน***** จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

Career Form

 1. Name / ชื่อ(*)
  Invalid Input
 2. Age / อายุ(*)
  Invalid Input
 3. Birth Date / วันเกิด
  Invalid Input
 4. Address / ที่อยู่
  Invalid Input
 5. Tel / โทรศัพท์(*)
  Invalid Input
 6. Email / อีเมล์(*)
  Invalid Input
 7. Education / ประวัติการศึกษา(*)
  Invalid Input
 8. Experience / ประวัติการทำงาน
  Invalid Input
 9. Position / ตำแหน่งงานที่สมัคร(*)
  Invalid Input
 10. Salary / เงินเดือนที่ต้องการ
  Invalid Input
 11. Add a photo / แนบรูปถ่าย
  Invalid Input
 12. Resume/แนบประวัติ
  Invalid Input
 13. Captcha / กรอกรหัสตามภาพ(*)
  Captcha / กรอกรหัสตามภาพ RefreshInvalid Input