เครื่องยนต์จะทำงานได้ดีและมีอายุการใช้งานยาวได้ยาวนานเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับการใช้และบำรุงรักษาที่ถูกวิธีตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิตกำหนด และผู้ใช้หรือผู้ควบคุมเครื่องจะต้องเอาใจใส่ดูแลตลอดไม่ว่าจะเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อยแค่ไหน

หากปล่อยปละละเลยความเสียหายที่มีจะเกิดขึ้นมากเป็นทวีคูณ ผู้ใช้งานที่ดีควรมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์นั้นๆ โดยการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์มาก่อน ควรทำความเข้าใจในประเภทของเครื่องยนต์ที่ใช้งาน และสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เครื่องยนต์ชำรุดสึกหรอหรือเสียหายเร็วกว่ากำหนด คือระบบการหล่อลื่น  น้ำมันเครื่องที่ใช้ในการหล่อลื่นควรใช้ตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต โดยกำหนดให้ใช้เฉพาะเครื่องยนต์นั้นๆ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลจะมีประสิทธิภาพในการหล่อลื่นที่ดีกว่าน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน เพราะเครื่องยนต์ดีเซลทำงานในลักษณะที่หนักกว่าเครื่องยนต์เบนซิน และพยายามใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ถูกต้องและสะอาดเท่านั้น อย่าใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราความชื้นและฝุ่นละอองในอากาศจะทำให้มีน้ำและฝุ่นทรายปนอยู่ในน้ำมัน ถึงแม้จะใช้น้ำมันหล่อลื่นที่คุณภาพดี การใช้งานเครื่องยนต์ก็จะเกิดความร้อนสูง ทำให้ตะกอนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงรวมตัวกับน้ำมันหล่อลื่น ทำให้เครื่องยนต์ค่อยๆเสื่อมคุณภาพลง หากยังทนใช้ต่อไปโดยไม่ทำการบำรุงรักษา เครื่องยนต์ก็จะเกิดการสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นตามระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์กำหนดอย่างเคร่งครัด